Låt oss frukta Gud så slipper vi vara rädda

Jesus lär oss att det i grund och botten bara finns en som är värd att frukta – Gud i sin väldighet. Han är tillvarons subjekt, det mäktiga JAG som allt liv utgått ifrån.
Verklig gudsfruktan präglas inte av rädsla, utan av respekt och vördnad för Gud och inte minst av kärlek till honom. Det innebär att känna honom som den mäktige och kärleksfulle Fadern som i Jesus kommit oss så nära. Den starkaste makten i tillvaron är Guds kärlek i Kristus Jesus.

Viss om detta säger Augustinus:
Låt oss frukta Gud så slipper vi vara rädda. Här är grunden för den egenartade kristna friden, frimodigheten och friheten, och för Bibelns många uppmaningar att inte vara rädda.

 • Lyssna direkt

 • Ljudarkiv

 • Bra att veta

  För att kunna ge bidrag till kollekten kan ni använda:

  ELMbv:

  Plusgiro:558 43-7

  Bankgiro: 476-1144

   

  ELM-Syd:

  Plusgiro:38 16 87-3

   

  ELU:

  Plusgiro 42 87 06-6

   

Start

 • Program

  • Lördag

  • Söndag

Copyright ELM Syd